Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Arad 1892-2024

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad este o școală cu tradiție, adaptată nevoilor comunităţii, care promovează dezvoltarea învătământului profesional şi tehnic la dimensiuni europene

Sprijinim  valori care susțin un învăţământ pragmatic şi eficient, grefat pe următoarele cerințe europene: lucrul în echipă, respect pentru profesie,  creativitate, entuziasm, dorință de exprimare.

Este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanțată de la bugetul de stat, adoptând ca formă învăţământul liceal (de zi şi seral), învățământ profesional și postliceal.

Climatul organizației şcolare este unul deschis, dinamic, propice dezvoltării tinerilor şi depășirii unor probleme cu care se confruntă întreaga națiune în contemporaneitate.

Calitatea pregătirii profesionale, numărul mare de agenţi economici interesați să asigure pregătirea practică a elevilor, oferă premisa unei bune inserții socio-profesionale, dar şi a continuării studiilor în învăţământul postliceal şi în învăţământul universitar

În faţa schimbărilor societății actuale, ce ţin de adaptabilitatea la realitatea economică, şcoala concepe o ofertă educațională flexibilă, cu calificări unice în județul Arad şi permanent solicitate pe piaţa muncii.

Avem nevoie de elevi care să gândească interdisciplinar, să poată trece de la un domeniu la altul cu uşurinţă, iar şcoala este cea care trebuie să-i pregătească, să-i ajute să privească lumea cu mai mult interes, să asimileze valorile fundamentale, să poată distinge mai uşor scopurile şi mijloacele.

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.  Atunci să-i învățăm să se adapteze”. (Maria Montessori)

Învață să practici, practică să înveți!

Parteneri în educație

Sari la conținut