Tinichigiu vopsitor auto

Dobândirea calificării se realizează prin cursuri cu durata de 3 ani, având acces absolvenții învățământului gimnazial cu vârsta de până la 18 ani.

Tinichigiul vopsitor auto este capabil să repare şi să vopsească caroseriile autovehiculului. Absolvenții acestei calificări profesionale trebuie să aibă cunoştinţe temeinice de sudură, trebuie să cunoască natura materialelor (rezistenţele şi punctele critice) şi cunoaşterea diverselor tipuri de caroserii. De asemenea aceștia trebuie să dea dovadă de operativitate şi să aibă o bună colaborare cu clienţii oferind sfaturi competente în domeniul mentenanţei autovehiculului. Absolvenții vor dobândi cunoștințele și abilităţile necesare conducerii automobilului.

Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin pregătire practică materializate în ore de laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

Ce poţi învăţa?

 • construcţia şi funcţionarea automobilelor
 • lucrări de întreținere şi reparare a automobilelor
 • întreţinerea si repararea elementelor de caroserie
 • conducerea automobilului
 • vopsirea elementelor de caroserie

Despre program

 • anul I – 80% teorie, 20% practică
 • anul II – 40% teorie, 60% practică
 • anul III – 28% teorie, 72% practică

Beneficii

 • instruire practică în condiţii reale de muncă în service-uri auto moderne şi companii de profil: International Alexander Holding, SCM Service Micalaca Arad, Grup West SRL etc.
 • posibilitatea parcurgerii cursurilor pentru obţinerea permisului de conducere B
 • îți poți dezvolta competențele antreprenoriale și poți să-ți deschizi un service propriu.

Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificărilor se materializează în ore de instruire practică în laboratoarele şi atelierele şcolii şi ore de instruire practică comasată la agenţii economii parteneri, în condiţii reale de muncă.

Participi la diverse stagii și proiecte derulate cu parteneri interni și din țările UE (Germania, Spania).

După finalizarea celor 3 ani, absolvenții susțin un examen de certificare a competențelor profesionale, în vederea dobândirii certificatului de calificare profesională, recunoscut în România sau în oricare țară din Uniunea Europeană.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal zi sau seral. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului şi de opţiunea absolventului.

Sari la conținut