Tehnician electrician, electronist-auto

Liceul Tehnologic „ Aurel Vlaicu” are în oferta educațională pentru elevii claselor a VIII-a, calificarea: Tehnician electrician electronist auto-învățământ liceal cu durata de 4 ani.

Calificarea asigură absolvenților capacitatea de a efectua operații de diagnoză, reglare, ajustare, instalare, întreținere și reparare a echipamentellor și instalațiillor electrice și electronice ale autovehiculelor și de a conduce și exploata autovehicule.

Absolvenții acestei specializări vor fi capabili:

  • să analizeze starea de funcţionare a sistemelor electrice, electronice, mecanice, pneumatice şi hidraulice ale automobilului;
  • să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, testare şi punere în funcţiune a mijloacelor de transport rutier;
  • să urmărească realizarea activităţilor de testare, de întreţinere şi intervenţie asupra automobilelor.

Avantaje

  • Pregătirea tehnică se realizează prin ore de instruire teoretică și practică în laboratoarele și atelierele școlii, dotate corespunzător;
  • dreptul de a beneficia de programe europene în cadrul proiectului Erasmus+;
  • obținerea unui Certificat de calificare profesională de nivel 4, la absolvirea liceului;
  • șanse de angajare într-un loc de muncă bine plătit;
  • după absolvirea liceului pot fi urmate studii universitare sau postliceale.
  • posibilitatea parcurgerii cursurilor pentru obţinerea permisului de conducere B

Liceul nostru dispune de un laborator de electronică dotat cu aparate de măsură, surse de tensiune și componente electronice, un atelier de electronică dotat cu truse de scule și stații de lipit, un laborator de electrotehnică dotat cu aparate electrice pentru studiul instalațiilor electrice de iluminat și de forță.

Absolvenții acestei specializări își pot continua studiile în universități de profil, în învățământul postliceal, sau se pot angaja imediat după absolvirea liceului.

Sari la conținut