Operator la mașini cu comandă numerică

Liceul Tehnologic „ Aurel Vlaicu” oferă elevilor de clasa a VIII a, calificarea de operator la mașini cu comandă numerică, învățământ profesional în colaborare cu Asociația Economică Germano –Română DRW Arad.

O mașină unealtă cu comandă numerică (MUCN) este acea mașină la care programarea comenzilor se realizează prin interfața unui calculator, folosind un cod numeric convențional.

O MUCN este alcătuită din mașina unealtă propriu-zisă (strung, freză etc), echipamentele de comandă numerică legate între ele prin echipamentul electric.

CNC-controlul numeric al computerului este controlul automat al instrumentelor de prelucrare cu ajutorul unui computer.

Calificarea de operator la mașini cu comandă numerică presupune 3 ani de studiu-pregătire teoretică și practică efectuată la agenți economici cu posibilitate imediată de angajare la firma unde s-a efectuat practica.

Ce beneficii îți oferă această calificare:

– Instruire practică în condiții reale de muncă și la companii de profil (companii partenere în “Programul de implementare şi susţinere a învăţământului profesional după model german”

– Pe perioada practicii la agenţii economici se asigură transportul la locul desfăşurării acesteia.

Bursă profesională oferită de Statul Român 200 lei + bursă de la agenţi economici 200/300 lei

– Rata de angajabilitate a absolvenților este ridicată: de la industria mecanică, medicală până la industria chimică, mașinile unelte cu comandă numerică eficientizează procesele de producție prin precizie înaltă.

Cum poți evolua în carieră:

– după terminarea școlii profesionale un absolvent poate continua studiile în clasa a XI a pâna la terminarea liceului, pentru obținerea unei calificări de nivel 4

– în învațământul postliceal, după finalizarea liceului

– în învățământul superior, după finalizarea liceului

Jobul de operator la mașini cu comandă numerică este fascinant deoarece el avansează în același timp cu tehnologia, este din ce în ce mai căutat pe piața actuală a muncii.

Majoritatea unităților de producție din diverse zone industriale dețin astfel de mașini, iar pentru a lucra pe o astfel de mașină trebuie obținute cunoștințe de desen tehnic, organe de mașini, studiu materialelor, notiuni de așchiere, elemente de programare etc , cunoștințe obținute în cei 3 ani de școală profesională.

Diploma obținută asigură accesul pe piața muncii din România și UE.

Parteneri de practică

Atelier freză CNC

Atelier freză CNC

Laborator CNC-simulator

Laborator CNC-programare

Laborator CNC-simulator

Laborator CNC

Atelier freză CNC

Atelier strunguri CNC

Sari la conținut