Tehnician proiectant în construcția de mașini

Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Arad oferă tinerilor șansa de a-și completa studiile, dupa terminarea liceului, chiar și în situația în care aceștia nu au diploma de bacalaureat.

Cursurile școlii postliceale pregatesc tineri în domeniul mecanic, oferindu-le oportunitatea de promova în ierarhia profesională, sau de a-și spori șansele de a ocupa un loc de muncă.

Durata cursurilor

-anul I- doua semestre

-anul II- un semestru

Cursurile se finalizează cu un examen de certificare a competențelor profesionale, organizat în cadrul Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu Arad.

Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului Naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Ce înveți?

  • Proiectarea proceselor tehnologice în construcția de mașini
  • Tehnologii moderne de prelucrare în domeniul mecanic
  • Asigurarea calitătății produselor prelucrate prin așchiere în baza procedurilor de lucru și control

Care sunt beneficiile tale?

  • Utilizezi soft-uri de proiectare asistată de calculator
  • Utilizezi în mod adecvat materialele, sculele, dispozitivele specifice
  • Dobândești competențe de organizare și coordonare a echipelor de lucru

Ce job poți avea?

  • Tehnician proiectant în construcția de mașini
Sari la conținut