Mecanic auto

Dobândirea calificării se realizează prin cursuri cu durata de 3 ani, având acces absolvenții învățământului gimnazial cu vârsta de până la 18 ani.

Profesia de mecanic auto este populară și la cerere în societatea modernă. Dacă v-a plăcut să vă reparați mașinile de jucărie încă din copilărie, iar această atracție nu a dispărut odată cu vârsta, atunci cu siguranță trebuie să învățați să fiți mecanic auto.

Mecanicul auto este persoana care se ocupă de reparația și întreținerea automobilelor şi, în special, de tot utilajul specific acestor vehicule. Rolul principal al mecanicului auto este stabilirea problemei principale sau a defecţiunii şi înlăturarea acesteia într-un timp cât mai rapid. Acest job include repararea anumitor detalii tehnice, schimbarea lor sau reasamblarea. Mecanicul auto își desfășoară activitatea în ateliere de reparații auto, la firme producătoare sau importatoare de automobile, sau în stații care efectuează inspecții tehnice periodice. Există situații (ex. lucrări de urgență, asistență tehnică pe drumurile publice) când activitățile se desfășoară în aer liber/spații neprotejate.

Ce poţi învăţa?

· construcţia şi funcţionarea automobilelor

· evaluarea funcţională, calitativă şi cantitativă a autovehiculelor

· lucrări de întreținere şi reparare a automobilelor

· conducerea automobilelor

· pregătirea automobilului pentru exploatare.

Despre program

· anul I – 80% teorie, 20% practică

· anul II – 40% teorie, 60% practică

· anul III – 28% teorie, 72% practică

Beneficii

· instruire practică în condiţii reale de muncă în service-uri auto moderne şi companii de profil: Auto Schunn Arad – Mercedes Benz, SC Grup West OPEL Arad, SC Pele Serv Impex SRL, SCM. Auto Service Micalaca, SC Auto Pyramis SRL, Auto Power 2000, S.C Compas Service SRL etc.

· posibilitatea parcurgerii cursurilor pentru obţinerea permisului de conducere B

· îți poți dezvolta competențele antreprenoriale și poți să-ți deschizi un service propriu.

Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificărilor se materializează în ore de instruire practică în laboratoarele şi atelierele şcolii şi ore de instruire practică comasată la agenţii economii parteneri, în condiţii reale de muncă.

Participi la diverse stagii și proiecte derulate cu parteneri interni și din țările UE (Germania, Spania).

După finalizarea celor 3 ani, absolvenții susțin un examen de certificare a competențelor profesionale, în vederea dobândirii certificatului de calificare profesională, recunoscut în România sau în oricare țară din Uniunea Europeană.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma cursurile învățământului liceal zi sau seral. Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului şi de opţiunea absolventului.

Sari la conținut