Tehnician instalații electrice

Ce înveți? Întreţii şi repari aparate și instalaţii electrice de medie şi joasă tensiune Execuţi scheme de comandă pentru sistemele de reglare automată a aparatelor electrice de medie și înaltă tensiune Efectuezi măsuratori specifice în circuitele electronice de putere pentru controlul acţionărilor electrice Localizezi şi remediezi defectele în instalaţiile și echipamentele electrice Care sunt beneficiile […]

Tehnician instalații electrice Read More »